AJHS Buwan ng Wika 2020 Google Site, inilunsad!

August 12, 2020
By: 
AJHS Buwan ng Wika Committee

Nabuo ang simpleng pagdiriwang na ito dahil layunin naming maiparamdam at maiparanas pa rin sa mga estudyante ng Ateneo de Manila Junior High School na buhay na buhay pa rin ang Wika at Kulturang Filipino maging ngayong panahon ng pandemya. Ayaw kasi naming pabayaang mawala ang koneksyon nila sa Wika at Kulturang Filipino dahil lamang sa kinahaharap nating kasalukuyang sitwasyon.

Laman ng Google Site ang sumusunod:

1. Spoti-Fi: OPM playlist ng ilang guro at kawani ng paaralan
2. Filikula: libreng pelikulang Pinoy sa internet
3. Wi-Fi Ads: ilang bidyong pampalalim ng pag-unawa sa Filipino
4. Dulambayan: libreng bidyo ng dulang Filipino ng ilang sikat na pangkat panteatro 

Tara, konek na sa Wi-Fi:    https://sites.google.com/view/ajhsampsfil