AJHS TBT stages "Paliga ng mga Obra" on Oct. 9, 10, 11, 16, 17, 18

October 10, 2018

Inihahandog ng 
AJHS Teatro Baguntao,
ng Kagawaran ng Filipino,
kasama ang 10-La Storta NADSFil

ang

PALIGA ng mga OBRA!

tampok ang mga dulang nagwagi 
sa taunang timpalak sa PALIG - Dulang Pantanghalan.

Oktubre 9, 10, 11, 16, 17, 18
5:30 ng hapon - 7:30 ng gabi
Bulwagang Hayes
Php 150

Para sa pagbili ng tiket, puntahan si G. Solis (Main Faculty Workroom), si G. Ignacio (MST Faculty Workroom), o pumila sa harap ng Hayes Hall sa araw ng mga pagtatanghal.