Mensahe ni Neo Aison sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan 2017

June 14, 2017
By: 
Neo Aison

BATA
ni Neo Aison

Nagsisimula sa isang wika ng matanda:
“Bata, ikaw ang kinabukasan ng bansa.”

Sumunod,

Tumutuntong sa isang tanong:
“Anong posibleng maitutulong

Ng isang batang tulad ko?”

Oo, alam ko.
Bata ka pa.

Wala kang magagawa kontra sa
Mga pulitikong korap
Dahil hindi ka naman abugado.

Wala kang magagawa kontra sa
Mga teroristang kaharap
Dahil hindi ka naman sundalo.

At ang masaklap:

Wala kang magagawa para sa
Lahat ng kababayan mong naghihirap
Dahil hindi ka naman superhero.

Punung-puno ka ng pagtataka.
Punung-puno ka ng pag-aalala.
Pero puno ka rin ng pagdududa.
Puno ka pa rin ng pangamba.

Tila wala kang magawa sa mundong ito.

Ang kamay, pasmado.
Hindi na kalmado.

Ang isip, pundido.
Hindi na ganado.

Ang puso, kabado.
Hindi na sigurado.

Talo.

Pero

Bata, makinig ka.

May pag-asa pa.

Gaya ng nakasaad sa huling linya
Ng tulang Desiderata,

Sikapin mong sumaya.
At pasayahin ang iyong kapwa.

Kita mo kasi…
Takot at kaba, sila ang kalaban.
Sikap at saya, sila ang kakampi.

Takot ang demonyo sa liwanag sa dilim.
Takot sa tuwa ang naghahasik ng lagim.
Dahil puso lang ang panangga sa patalim.

Bata, makinig ka.

Mag-aral ka.
Mas dakila talaga ang pluma kaysa espada.

Tumula ka. 
Sumayaw. Kumanta.
Maghayag ka.
Maglaro. Magpinta.
Gawin ang anumang hilig. Umibig.
Magmahal. Magpakatotoo ka.

Dahil totoo, bata ka pa.

At likas sa isang bata, ang magpakasaya.

Patatagin ang panatang pumanatag:

Sikap at saya.
Bata, makinig ka.

Nagsimula tayo sa isang wika ng matanda:
“Bata, ikaw ang kaligtasan ng bansa.”

Sumunod,

Tumuntong tayo sa isang tanong:
“Paanong makatutulong

Ang isang batang tulad ko?”

Sikap at saya.
Tanda ng isang Kristiyano.

Sikap at saya.
Tanda ng isang Pilipino.

Sikap at saya.
Tanda ng isang tubong-Ateneo.
Tanda ng isang tagapaghatid ng positibong pagbabago.

Sikap at saya.
Tanda ng isang batang tulad mo.

Kaya, Bata, humayo ka.

At huwag kalilimutang
#AralMuna.

Neo Aison

(Maraming salamat, G. Neo Aison, ang ginawaran ng Ateneo Junior High School ng Gawad LUX IN DOMINO sa taong-aralang 2016-2017, sa iyong pagpapaunlak maging tagapagsalita sa aming Paggunita sa Araw ng Kasarinlan, na kasabay ng aming Pagbubukas ng Taong-aralan.

Akmang-akma sa unang araw ng pag-aaral, sa okasyong ipinagdiriwang natin, at sa mga nakikinig na kabataang Atenista ang pinili mong paraan ng paghahatid ng mensahe (spoken word) at ang mismong mensahe.

Muli, maraming salamat sa idinulot mong tuwa at pagkapukaw! - Ron Capinding)