2. Nagtagumpay ba o nabigo ang piskal na desentralisasyon? Ano ang natutuhan natin sa mahigit 25 taon ng desentralisasyon?