1. Bakit kailangang isulong ang federalismo? Bakit hindi na lámang susúgan ang kodigo ng pamahalaang lokál?