11. Ang modelong hybrid (pinaghalò) na may matatag na presidensiya—hindi ba ito ang hinangad ni Marcos?