2. Ano ang iba’t ibang modelo ng federalismo na matagal na at umiiral pa sa mundo hanggang ngayon?