4. Ano ang mga leksiyong matututuhan mula sa mga federal na modelong Americano, Canadian, at German?