5. Aling modelo ng federalismo ang angkop sa Filipinas?