6. “Bago” ba ang idea ng federalismo sa Filipinas?