7. Aling anyo ng gobyerno ang pinakaangkop sa Filipinas: presidensiyal, parlamentaryo, o ang paghahalò ng mga ito?