9. Ano ang mga kainaman ng sistemang parlamentaryo?