1. Mauuwi kayâ ang federalismo sa pagkakawatak-watak ng bansa?