2. Hahantong ba ang federalismo sa lalong pananaig ng mga dinastiyang pampolitika? Lalo kayâng mabilis na dadami ang mga dinastiya sa ilalim ng federalismo?