6. Paano natin mapagbubuti ang IRA sa ilalim ng isang bagong sistemang federal?