1. ​Ano ang mga kondisyon para magtagumpay ang federalismo?