4. Paano naman ang kapangyarihan ng mga lungsod? Dapat bang magkaroon ng mas maraming nagsasariling siyudad sa ilalim ng federalismo? Ano ang relasyon ng mga pamahalaang rehiyonal sa mga siyudad?