9. Ano ang mga posibleng dibisyong pampolitika ng bansa sa ilalim ng isang sistemang federal? Ano ang mga salik na makagagabay sa pagbuo ng mga dibisyong ito?