1. Ano ang tatlong pangunahing tipo ng reporma na karaniwang isinasaalang-alang ng mga naghahangad na baguhin ang isang sistemang pampolitika ng bansa?