Jose Rizal: Liberalismo at ang Balintuna ng Kolonyalidad

Batid sa pandaigdigang kasaysayan ng liberalismo ang mariin nitong pagtutok sa Kanluran—bagay na nagbunga ng pagsasantabi sa ambag ng mga liberal mula sa kolonya. Ginagalugad ng aklat na ito ang mga kaisipan ng propagandista at nobelistang si Jose Rizal upang ipakita ang isang panganoring liberal para sa mga nasa kolonya. Isa itong pambungad kay Rizal, sabay na pahayag ukol sa mga karapatan, sa kalayaan, at sa paniniil sa kontekstong kolonyal. Bagaman isa itong akdang pangkasaysayan, tugon din ito sa kasalukuyang iliberal na pagdaluyong ng awtoritaryanismo at populismo.

Inilathala 2020.

₱395.00
Author: 
Lisandro E. Claudio
Weight: 
0.19 kg
ISBN: 
9789715509466
Imprint: 
Bughaw
Format: 
Print
Language: 
Filipino