Narkotiko at Panganorin

Ang koleksyong Narkotiko at Panganorin ni Allan Popa ay naghahapag ng bagong mga hamon para sa mga makata, mambabasa, at kritiko. May sapat nang tibay at pundasyon ang kanyang mga akda upang maging tungtungan ng mayaman at masigabong kritikal na literatura. -Ramon Guillermo.

Inilathala 2018.

₱280.00
Author: 
Allan Popa
Category: 
Weight: 
0.148 kg
ISBN: 
9789715508728
Imprint: 
Bughaw