Pabaon: O2016's Palig documentary about Tulong Dunong

Inihahandog namin ang aming dokyumentaryong PABAON.Nawa’y sa nalalapit na pasko, mas mabigyan natin ng diin ang ating responsibilidad bilang mga Tulong Dunong Kuya sa lahat ng ating mga estudyante sa TD. Tunay ngang nakapagpapabago ng buhay ang karanasang ito at makikita ito sa pag-abot nila ng pag-asa, pagkakaroon ng tiyaga, pagkamit ng tagumpay, at lalong lalo na ang kanilang pagkakaroon ng utang na loob. Sa panonood ninyo, sana’y makita ninyo ang totoong kahalagahan ng inyong papel sa paghuhubog sa isang indibidwal at sa kalaunan, ang pagkakataong makapagbago ng buhay.