TALUDTOD AT TALINGHAGA SA NAGPAPATULOY NA PAGLAYA

Date: 
Thursday, December 08, 2016
Inaanyayahan ang lahat na dumalo
sa paglulunsad ng tatlong aklat ng tula- 
pawang testamento sa paglaya ng bayan
mula sa busal ng Batas Militar.
 
Saksihan ang pagdiriwang na pinamagatang
TALUDTOD AT TALINGHAGA SA NAGPAPATULOY NA PAGLAYA
ang muling pagpapakilala sa
 
Sanayan Lang ang Pagpatay ni P. Albert Alejo, S.J.
Pali-palitong Posporo ni Benilda S. Santos
Hagkis ng Talahib ni Lamberto E. Antonio
 
 
Gaganapin ang paglulunsad sa ika-8 ng Disyembre 2016
alas singko ng hapon sa
Fine Arts Black Box Theater
Ateneo de Manila University
​Lalagdaan ng mga makata ang mga kopya ng aklat
pagkabasa ng kanilang tula.