Pasasalamat kina Pinky at Brazzie

April 01, 2020
By: 
ASHS

Sa komunidad ng Ateneo de Manila Senior High School, mayroong pangyayaring hindi na mapipigilan pa – ang pagtatapos ng mga taon ng paglilingkod nina Gng. Socorro Perpetual E. Escarez at G. Herminio D. Brazal. Ngayong ika-31 ng Marso, 2020, ang kanilang opisyal na huling araw.