BIGAY PUSO... Gr. 8 Rodriguez naman ang nagbigay mula sa kanilang mga puso sa Gawad Kalinga Sitio Ruby noong Aug. 16, 2014.