3. Paano kokolektahin at paghahati-hatian ang mga buwis?