3. Paano matitiyak kung—sa komparatibong perspektiba—ang isang bansa ay higit na sentralisado o desentralisado?