Ika 24 - 28 ng Agosto, 2020: isang buong linggo ng pagdiriwang ng ating wika at kasaysayan

August 24, 2020

Ang isang buong linggo ng pagdiriwang ng ating wika at kasaysayan ay uumpisahan ngayong ika-24 ng Agosoto, 2020!