Music, weaving, language: Buwan ng Wika at the Rizal Library