Itinatampok ng Kritika Kultura Reading Series ang Antares ni Mesándel Virtusio Arguelles

October 10, 2018

Inihahandog ng Kritika Kultura—kasama ng Balangay Productions at Fine Arts Department (AdMU)—ang paglulunsad ng, panayam tungkol sa, at pagbabasa ng mga tula mula sa Antares, ang bagong aklat ng tula ni Mesándel Virtusio Arguelles. Gaganapin ito sa Huwebes, ika-25 ng Oktobre 2018, mula 5:00 p.m. hanggang 6:30 p.m., sa Faber Hall Function Room (Faber 101), Ateneo de Manila University. Bukas ito para sa lahat. 

 
Tungkol sa programa
 
Tampok ang paglulunsad ng Antares ni Mesándel Virtusio Arguelles. Ikalawang aklat ito sa proyektong trilohiya, na ang unang aklat, Talik, ay inilunsad noong 2017 at ang ikatlo ay ilalathala sa 2019. Nakatuon ang proyekto sa mga konsepto at penomenon ng sex at intimacy at mga kaugnay na paksa at usapin. Sa Antares, itinatanghal at ginagalugad ang mga konsepto ng pagnanasa at pagtatalik (i.e., relasyong seksuwal o higit pa rito: ang konsepto ng “pagiging matalik” [intimate] o ang pinakamalapit na ugnayang maaaring marating ng dalawang indibidwal) kaugnay ng mga talaban ng manonood at palabas/pagtatanghal, sarili at kapwa (maaaring kasuyo), erotiko at pornograpiko, sining at sine, totoo at di-totoo, loob at labas, lantad at lingid. Kaakibat ng paglulunsad ang panayam ng may-akda upang ipaliwanag ang poetika at politikang umiiral sa koleksiyon sa bukal, bisa, at direksiyon ng Konseptuwal na pagsulat sa kontemporanyong panitikan habang itinatabi at sinisipat ito kaugnay ng kanyang ilang naunang aklat. Bilang kongklusyon ay babasahin ang buong Antares
 
Tungkol sa may-akda
 
Si Mesándel Virtusio Arguelles ay may-akda ng 17 aklat ng tula kabilang ang Kurap sa Ilalim (DLSU Publishing House, 2016) at Pesoa (Balangay Productions, 2014), kapwa finalist sa National Book Award noong 2015 at 2017. Nagkamit siya ng mga parangal kabilang ang Maningning Miclat Award for Poetry at Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature at nakatanggap ng mga fellowship mula sa UP National Writers Workshop (2000 at 2012) at Bienvenido N. Santos Creative Writing Center National Workshop on Art and Cultural Criticism (2016). Nailabas noong Marso 2018 ang CD album ng kanyang mga tula, Namamatay ang mga Nagmamahal, na nilapatan ng musika at inawit ng mga piling musikero. Nagtapos siya ng MFA in Creative Writing at PhD in Literature sa De La Salle University-Manila at dito rin siya nagtuturo ng mga kurso sa panitikan at malikhaing pagsulat. Ang mga salin sa Ingles ng kanyang mga tula ay nalathala sa iba’t ibang publikasyong online at print kabilang ang Asymptote, Circumference: Poetry in Translation, Samovar, [sic] - a journal of literature, culture and literary translation, Spoon River Poetry Review, at The Cossack Review.
 
Tungkol sa Kritika Kultura
 
Kasama ang Kritika Kultura sa ilang mga indise gaya ng MLA International Bibliography, Arts and Humanities Citation Index (Clarivate), Scopus, EBSCO, and the Directory of Open Access Journals. Kilala ang Kritika Kultura sa ilang mga network ng mga dalubhasa ng literary, language, and cultural studies sa Asya, America, at Europa. Dalawin ang http://journals.ateneo.edu/ojs/kk/ o sumulat sa kk.soh@ateneo.edu kung may tanong hinggil sa pagsumite at sa mga susunod pang mga panayam.