Ang sasakyan at lansangan bilang paaralan: Modernisasyon ng transportasyong panlungsod at lipunan sa Manila, 1900–1941

Malay: Internasyonal na Journal sa Filipino 23(1): 111–126.