Tawid-Dagat: Pag-ugat sa Maritimong Nakaraan ng Pilipino, 67,000 t.n. – 900 MK

Isorena, Efren B. 2014. Tawid-Dagat: Pag-ugat sa Maritimong Nakaraan ng Pilipino, 67,000 t.n. – 900 MK. Philippine Social Sciences Review 65(1): 1–33.