Asya, Lupang Biyaya: Kasaysayan, Kabihasnan at Kalinangan

Pasig City: Anvil.