Ang Ebolusyon ng Bangka sa Austronesya: Implikasyon sa Pre-histori ng Pilipinas

Malay: Internasyonal na Journal sa Filipino 25(2): 36–53.