Ang mga 'Taong-Labas,' ang Kabayanihan, at ang Diskurso ng Kapangyarihan at Kasaysayan

Diliman Review 38(1): 23–32.