Ang Tatay

Gavilan, Jason. 2008. Ang Tatay. Saling Sarili: Journal of Philippine and Filipino Studies 1(1): 33–38.