Text of the response of Virgilio "Pandy" A. Aviado, Gawad Tanglaw ng Lahi recipient